Cigfran (hiraeth)

Dywedwch wrthyf . Sut y gall y curiad ei hadain
yn cael eu cario yn fy mhoced i mi glywed

yn ewyllys , y sibrwd lisped o sensu , a gynhaliwyd
yn fy mhoced , preimio
ar gyfer hedfan dros famwlad , fel pan fydd y porthor

cyfoedion trwy plât gwydr ,
jet adlewyrchu yn ei lygaid tramor.

~~~~~~~~

Raven (hiraeth)

Tell me. How can the beat of her wing
be carried in my pocket for me to hear

at will, the lisped whisper of sensu, carried
in my pocket, primed
for flight over homeland, as when the porter

peers through plate-glass,
jets mirrored in his overseas eyes.

6950082188_b382b88f52_o

Snowdon Raven, Ginny Battson © 2012

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.