Dywedwch wrthyf . Sut y gall y curiad ei hadain
yn cael eu cario yn fy mhoced i mi glywed
yn ewyllys , y sibrwd lisped o sensu , a gynhaliwyd
yn fy mhoced , preimio
ar gyfer hedfan dros famwlad , fel pan fydd y porthor
cyfoedion trwy plât gwydr ,
jet adlewyrchu yn ei lygaid tramor.

~~~~~~~~
Raven (hiraeth)

Tell me. How can the beat of her wing
be carried in my pocket for me to hear
at will, the lisped whisper of sensu, carried
in my pocket, primed
for flight over homeland, as when the porter
peers through plate-glass,
jets mirrored in his overseas eyes.

~~~

6950082188_b382b88f52_o
Snowdon Raven, Ginny Battson © 2012